Home Life Style Polskie noblistki

Polskie noblistki

by Agata Kubiak

Noblistki

Maria Skłodowska-Curie

Najbardziej znaną a równocześnie pierwszą kobietą w Polsce, która otrzymała Nagrodę Nobla, jest Maria Skłodowska-Curie. Co ciekawe nie jedną taką nagrodę, ale aż dwie.

Dzięki niej polskie kobiety po raz kolejny dostrzegły jak ważna, jest możliwość studiowania, której nie miały w swym kraju. Udowodniła, że mogą wiele dokonać również na gruncie nauki i jak niesprawiedliwe jest odebranie im praw do zdobywania wiedzy.

Razem ze swoją siostrą podzielały poglądy na ten temat i obie chciały się kształcić do tego stopnia, iż umówiły się, że Bronia pierwsza wyjedzie na studia a Maria, będzie w Polsce pracować na jej utrzymanie, a potem role się odwrócą. Maria rozpoczęła więc pracę ucząc dzieci czytania, pisania oraz liczenia co również było zakazane przez cara. Już wtedy dała wyraz swojej odwadze. Prawdziwa bohaterka.

Maria Skłodowska-Curie uzyskała prawo jazdy jako jedna z nielicznych kobiet i była to właściwie nowość wśród „płci pięknej”.

Ta dzielna kobieta naukowiec oprócz tego, że odkryła dwa pierwiastki stworzyła też Radiochemię a dzięki niej zaczęto badania nad wykorzystaniem promieniowania w terapii raka co uratowało i ratuje do dziś życie milionom ludzi w tym oczywiście również kobiet.

Maria udowodniła, że pozostając kobiecą – jako że nie nosiła się po męsku, na zdjęciach zawsze widzimy ją w sukienkach i starannie uczesanych włosach – można z sukcesem sięgać po zajęcia zarezerwowane dotychczas tylko dla mężczyzn i odnosić w nich spektakularne sukcesy.

noblistki

Wisława Szymborska

Poetka Wisława Szymborska to następna noblistka pochodząca z naszego kraju.

Podobnie jak Skłodowska-Curie ona również wykazała się odwagą. Jak już wspomniałam Maria uczyła dzieci co było niedozwolone natomiast Wisława była uczennicą w czasach II wojny światowej gdy było to zabronione.

Przyglądając się jej życiorysowi zwróciłam uwagę na fakt, że Szymborska rozwiodła się z pierwszym mężem co też jak na tamte czasy, było rzeczą niecodzienną. Kobiety przecież miały już na całe życie tkwić w zawartym małżeństwie niezależnie od tego czy mąż był alkoholikiem, czy żonę bił itp już nie mówiąc o czymś takim jak rozwód z powodu niezgodności charakteru. Było to nie do pomyślenia podobnie jak np. bycie samotną matką- akurat Szymborska nie miała dzieci, ale sam rozwód to rzecz niecodzienna w tamtych czasach.

W swych utworach stosuję ironię komentując poglądy, jakie panują na temat kobiet i ich ról. Pisze na przykład, że uważa się, iż mężczyzna ma poglądy a przedstawicielki płci pięknej, mają tylko widzimisię. Takich „momentów” w jej utworach mamy wiele. Walczy ironią, której ponoć brak feministkom.

Noblistki

Autorstwa Mariusz Kubik – Praca własna

Olga Tokarczuk

Kolejną Polką, która otrzymała nagrodę Nobla, jest pisarka Olga Tokarczuk.

Ta feministka od lat poświęca się walce z dyskryminacją i planuje powołać w tym celu fundację.

Bohaterki jej książek nie są kobietami pełniącymi tylko przypisane im tradycyjnie role, ale nawet pełniąc je czerpią z wszystkiego jakąś szczególną moc. Bo Tokarczuk w swych książkach porusza też tematy dotyczące magii czy parapsychologii.

Sama na określenie siebie używa stworzone przez nią słowo „pisara” uważając, że „pisarka” brzmi zdrobniale jakby kobieta,  była jednostką słabą. Jako że nie po drodze mi z poglądami Tokarczuk, bo np. zupełnie nie rozumiem odczuć związanych z tym słowem to jak najbardziej, darzę podziwem życie dwóch wspomnianych wcześniej noblistek, których dokonania były ogromne, nacechowane ogromną odwagą, które walczyły z ogromnymi restrykcjami a ponadto gdyby nie kobiety takie jak one nie byłoby dzisiejszych feministek oraz praw kobiet.

Noblistki Olga Tokarczuk

Autorstwa Harald Krichel – Praca własna, CC BY-SA 4.0

Polskie Noblistki

Myślę, że warto zapoznawać się z życiorysem i dorobkiem polskich noblistek, czerpać z nich inspiracje i dążyć do realizacji własnych marzeń oraz nie pozostawać obojętnym widząc przejawy dyskryminacji wobec kobiet, a to gdy kolega w pracy rzuca seksistowskimi żarcikami, a to gdy czytamy w internecie wypowiedzi nawet samych kobiet obwiniających kobiety za gwałt na nich. Bo walka o prawa kobiet tkwi i w takich „szczegółach” jak to je niektórzy określają a nauczanie dyskryminacji zaczyna się już w dzieciństwie gdy to dziewczynka ma być tą, która nie może robić tego i owego a chłopcu wszystko wolno, kiedy to również to i tamto nie przystoi dziewczynce, ale chłopcu już tak jakby był „gatunkiem uprzywilejowanym”.

Noblistki są osobami znanymi, warto więc dowiedzieć się o nich jak najwięcej z różnych źródeł i podążać ich śladem.

Powiązane artykuły