Home News Dzień dziecka

Dzień dziecka

by Agata Kubiak
Dzień dziecka

Dzień dziecka został ustanowiony w celu propagowania idei i praw, którymi objęte są dzieci. Jego zadaniem miała być również pamięć o ochronie najmłodszych przez wszelkimi niebezpieczeństwami, takimi jak głód, przemoc czy brak dostępu do edukacji. Uroczystość ta obchodzona jest w różnoraki sposób, dostosowany do kulturowych zwyczajów danej społeczności.

Dzień Dziecka powołany na mocy praw Zgromadzenia Ogólnego ONZ obchodzony jest w dzień dowolnie wybrany przez dane państwo.

Święto to kojarzone jest z radością i prezentami, jednak zostało ustanowione z potrzeby zapewnienia dzieciom podstawowego stanu, jakim jest bezpieczeństwo. Istotnym celem było również zwrócenie uwagi na nierówność panującą na świecie w obrębie tak istotnej kwestii.

dzień dziecka

dzień dziecka

Od samego początku, dzień ten cieszy się dużą popularnością i obchodzony jest niemal w każdym kraju. Obecnie jest to czas na spędzenie czasu ze swoim dzieckiem w szczególny dla niego sposób.

DZIEŃ DZIECKA – KIEDY WYPADA W POLSCE?

Dzień Dziecka przypada w Polsce na dzień 1 czerwca. Data ta gości na stałe w kalendarzu od 1952 roku. Co ciekawe, dzień ten obchodzony był już przez II Wojną Światową, jednak miał on miejsce 22 września, a jego tradycja różniła się w nieznaczny sposób od panującej obecnie.

KIEDY DZIEŃ DZIECKA JEST OBCHODZONY NA ŚWIECIE?

międzynarodowy dzień dziecka

międzynarodowy dzień dziecka

Daty w poszczególnych państwach różnią się od siebie, tak samo jak różna jest tradycja obchodzenia tego święta. Najszybciej swój dzień mają najmłodsi we Francji oraz Włoszech – 6 stycznia; nosi on nazwę „Święta Rodziny”.

Kraje słowiańskie, takie jak Słowacja czy Czechy obchodzą ten dzień w tym samym czasie, kiedy przypada on w Polsce.

W Japonii dokonano podziału, w wyniku którego chłopcy obchodzą swój dzień 5 maja, natomiast dziewczynki 3 marca. W Brazylii celebracja przypada na 12 dzień października. Turcja ustanowiła 23 dzień kwietnia, który jest równocześnie Narodowym dniem suwerenności.

międzynarodowy dzień dziecka

międzynarodowy dzień dziecka

W Niemczech ten wyjątkowy dzień przypada aż dwa razy do roku! – 1 czerwca oraz 20 września. Jest to wynikiem poprzedniego podziału politycznego.

W Turcji ustanowiono datę 23 kwietnia, która pokrywa się ze Świętem Niepodległości, co widać także w sposobie celebracji.

JAK OBCHODZONY JEST DZIEŃ DZIECKA W POLSCE I NA ŚWIECIE?

Tradycją w Polsce jest obdarowywanie najmłodszych drobnymi upominkami lub wspólne spędzenie czasu, które nastawione jest na dostarczenie dziecku radości oraz przyjemności. Z tego też powodu organizowane są festyny, apele, koncerty czy zawody stanowiące niezwykłą atrakcję szczególnie dla najmłodszych.

święto dzieci

święto dzieci

Placówki edukacyjne zazwyczaj odchodzą od zajęć edukacyjnych tego dnia i pozwalają zaplanować dzień np. w kinie czy na wycieczce plenerowej. Rodzice wyprawiają nawet przyjęcia, na które zapraszane są inne dzieci, aby móc wspólnie świętować.

Dzień dziecka w Polsce

Zaskakującym wydarzeniem, które ma miejsce w tym dniu jest zbieranie się Sejmu Dzieci i Młodzieży w parlamencie, co również można zaobserwować w innych krajach.

obchody dnia dziecka

obchody dnia dziecka

Ciekawe tradycje można zaobserwować na przykład we Francji, gdzie robione są wróżby, a także przepowiadane są dalsze dzieje rodziny.  Świętowanie tej tradycji wiąże się także z katolickim świętem Trzech Króli, dlatego też dzieci noszą tego dnia koronę na głowie.

W Meksyku podobnie jak w Polsce organizowane są szczególne zajęcia szkolne np. sportowe. W Chinach dzień ten jest wolnym od zajęć edukacyjnych.

Jak wspomniano wcześniej, w Turcji jednocześnie obchodzone są 2 ważne święta. Ma to odzwierciedlenie w tradycji, jaką jest puszczanie latawców przez dzieci ubrane w narodowe stroje. Towarzyszą temu odświętne tańce oraz śpiewy.

święto rodziny

święto rodziny

dzień dzieci

dzień dzieci

W Indiach zniesiony zostaje obowiązek założenia mundurku do szkoły i mogą ubrać się kolorowo. Pomimo różnic, święto to obchodzone jest w podobny sposób na całym świecie, gdyż zwraca się szczególną uwagę na dostarczenie dzieciom niecodziennych atrakcji.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA – KIEDY WYPADA?

Innym świętem, którego głównym podmiotem są dzieci, jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada. Dzień ten obchodzony jest od ponad 30 lat, a jego zadaniem jest przypominanie o równości wszystkich dzieci oraz praw, które przysługują im jako istotom niezdolnym do samodzielnej opieki nad sobą.

dzień dziecka

dzień dziecka

Warto wiedzieć, że dzieciom przysługują prawa osobiste, socjalne oraz kulturalne. Organizacją, która wspiera działania na rzecz dzieci jest UNICEF, który został powołany przez OZN (Organizację Narodów Zjednoczonych).

Powiązane artykuły