Home Kobieta w biznesie Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce

Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce

by Agata Kubiak

Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce. 

Dzień kobiet i dziewcząt w nauce obchodzony jest 11 lutego na całym świecie. To święto ustanowione z inicjatywy UNICEF i ONZ to dobra okazja do przypomnienia, że nie każda osoba na świecie może liczyć na taki sam start. W szczególności dotyczy to kobiet. Zarówno te żyjące XIX wieku jak i współcześnie – muszą mierzyć się z szeregiem barier w dostępie do edukacji. Brak edukacji to szereg strat dla całych społeczności. Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole” i do podpisania się pod petycją do światowych przywódców o umożliwienie dzieciom i nastolatkom odpowiedniej edukacji.

Dzień Kobiet i Dziewcząt w nauce. Bariery w dostępie do edukacji.

11 lutego na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce. To święto ustanowione z inicjatywy UNICEF i ONZ to dobra okazja do przypomnienia, że nie każda osoba na świecie może liczyć na taki sam start. W szczególności dotyczy to kobiet. Zarówno te żyjące XIX wieku jak i współcześnie – muszą mierzyć się z szeregiem barier w dostępie do edukacji. Brak edukacji to szereg strat dla całych społeczności. Dlatego Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w kampanii „Każde dziecko. W każdym miejscu. W szkole” i do podpisania się pod petycją do światowych przywódców o umożliwienie dzieciom i nastolatkom odpowiedniej edukacji.

Bariery w dostępie do edukacji

Dziś problem ten dotyczy znacznej liczby dziewczynek w wieku szkolnym, pochodzących z krajów Afryki Subsaharyjskiej, Indii, Pakistanu, Papua Nowej Gwinei oraz niektórych społeczności Ameryki Południowej.

Przedwczesne małżeństwo i ciąża to dwa najczęstsze powody, dla których dziewczęta przerywają naukę. Z badania ADRA Global Education wynika, że każdy dodatkowy rok nauki w szkole średniej obniża ryzyko małżeństwa z dzieckiem przed ukończeniem 18 roku życia średnio o 6%. Dlaczego zwracamy uwagę na te dwa aspekty?

W krajach Afryki Subsaharyjskiej oraz niektórych społecznościach Ameryki Południowej wczesne małżeństwo jest dość powszechnie postrzegane jako zabezpieczenie dla młodych dziewcząt, które żyją w ubóstwie.

Co trzecia dziewczynka w krajach rozwijających się wychodzi za mąż przed 18 rokiem życia (!), a co dziewiąta – przed 15 rokiem życia (!!).  Każdego dnia ponad 41 000 dziewcząt poniżej 18 roku życia wchodzi w związek małżeński. Zjawisko to lokalnie nasila się w czasie trwania konfliktów zbrojnych. Wczesne małżeństwo w takich przypadkach zawierane jest często jako forma ochrony przed przemocą seksualną

Z naszych badań wynika, że powszechne wykształcenie średnie mogłoby przyczynić się do praktycznej eliminacji wczesnych małżeństw (nawet w 75%), ponieważ wczesne rodzenie dzieci skorelowane jest z instytucją małżeństwa.

Innym częstym powodem porzucania szkoły przez dziewczynki jest menstruacja. Wiele dziewcząt nie pojawia się w szkole podczas cyklu menstruacyjnego lub całkowicie z niej rezygnuje, gdy tylko zaczyna miesiączkować. Dziewczęta w Afryce Subsaharyjskiej opuszczają 20% roku szkolnego, kiedy zaczynają miesiączkować, z powodu braku odpowiedniej edukacji w zakresie higieny menstruacyjnej lub dostępu do toalety.

Różne postawy społeczne

Młode kobiety są również narażone na negatywne postawy społeczne, które wpływają na ich dostęp do edukacji. Na przykład ubóstwo. Zmusza ono wiele rodzin do wybierania, które z dzieci posłać do szkoły. Gdy dokonuje się tego wyboru, dziewczęta często nie uczęszczają do szkoły ze względu na utrzymujące się przekonanie, że kształcenie dziewczynek ma mniejszą wartość niż kształcenie chłopców. Zamiast tego dziewczynki są wysyłane do pracy, zmuszane do pozostawania w domu i wykonywania obowiązków domowych lub są wydawane za mąż.

Wykształcenie kobiety

Ponadto w krajach o mocniej zakonserwowanych nierównościach, same kobiety częściej zgadzają się, że wykształcenie wyższe jest ważniejsze dla chłopców niż dla dziewcząt oraz że mężczyźni mają większe prawa do pracy, gdy jest jej mało. Oznacza to, że dziewczęta borykają się z wieloma niekorzystnymi czynnikami i pozostają najdalej w tyle pod względem dostępu do edukacji i możliwości jej ukończenia. Spośród dziewcząt, które nie uczęszczają do szkoły podstawowej, 70% pochodzi z mniejszości etnicznych i innych grup wykluczonych.

dzień kobiet

Co daje szkoła i edukacja

Kształcenie dzieci zmienia życie zarówno ich samych, jak i również ich rodziny oraz całych społeczności. Dla dziewcząt korzyści są szczególnie duże: gdyby wszystkie kobiety ukończyły szkołę średnią, byłoby 49% mniej śmierci dzieci, 64% mniej przedwczesnych małżeństw i 59% mniej dziewczynek w ciąży, a dziewczyny i kobiety zarabiałyby do 45% więcej niż obecnie kobiety bez wykształcenia. Na całym świecie liczba dzieci nieuczęszczających do szkoły spadła o prawie połowę od 2000 r., ale od 2012 r. postęp ten uległ spowolnieniu i nie odnotowano prawie żadnej poprawy. Konieczne jest podjęcie działań w celu zapewnienia każdemu dziecku i nastolatkowi możliwości  uczęszczania do szkoły i ukończenia edukacji.

Powiązane artykuły

Zostaw komentarz