Home Kobieta w biznesie Sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji

by Agata Kubiak
sztuka prezentacji

Sztuka prezentacji.  Co warto wiedzieć?

Sztuka prezentacji z różnych punktów widzenia przyjęto, że umiejętność publicznego przemawiania jest cechą wrodzoną. Oczywiście charyzmatyczni ludzie są chętni do interakcji z ludźmi, więc łatwiej będzie im prezentować. Można jednak użyć dowolnej umiejętności, a wyniki mogą być niesamowite. Nie można zaprzeczyć, że wprowadzenie usług czy produktów firmy jest inwestycją, a sama wiedza merytoryczna nie może przesądzić o ostatecznym efekcie, jaki prelegent chce osiągnąć.sztuka prezentacji

Warto poznać pewne zasady, aby zrozumieć, jak dobrze wypowiadać się podczas wystąpień publicznych. Wystąpienia publiczne są nieodzownym elementem stanowisk kierowniczych, wymagają nie tylko komunikacji przełożonych z pracownikami, ale także wystąpień skierowanych do klientów i kontrahentów. Najważniejszym, ale nie jedynym czynnikiem sukcesu przemówienia jest przygotowanie merytoryczne, bo nic nie jest w stanie przekonać słuchacza do tych twierdzeń i własnych rozwiązań.

Określ grupę odbiorców

Przygotowując przemówienie warto przeanalizować, kto właściwie będzie słuchaczem. Dlatego prezenter może dostosować język prezentacji, przykłady i sposób przekazania informacji publiczności. Dlatego bardzo ważne jest umiejętne dopasowanie modulacji i głośności wypowiedzi oraz dobór odpowiedniej metody prezentacji (obrazy, diagramy, wypowiedzi, animacje, układanki i wyobraźnia scenariuszowa).

Biorąc udział w pokazie, warto również zrozumieć potrzeby i motywacje widzów oraz na czym im zależy. Jeśli ich obecność jest napędzana uczeniem się (np. Pracownicy), warto zapewnić im treści tematyczne do późniejszego wykorzystania. Z drugiej strony wprowadzenie do klienta powinno być wymianą z publicznością. Dobrym pomysłem jest zorganizowanie słuchaczowi czasu na zadawanie pytań, a po zakończeniu powinien dostrzec korzyści płynące z udziału w prezentacji.

sztuka prezentacji

Określ cel prezentacji

Znając tożsamość słuchaczy i ich oczekiwania wobec przemówienia, możesz określić, co chce osiągnąć mówca. Powinny łączyć potrzeby odbiorców i cele firmy. Po wystąpieniu warto sprawdzić, czy cele te zostały osiągnięte iw jakim stopniu. Struktura prezentacji Po wykonaniu wszystkich powyższych czynności przystąp do planowania struktury prezentacji.

Zasada jest taka, aby najpierw uporządkować, czyli ustalić, co powiedzieć najpierw, o jakich sprawach należy tylko wspomnieć i jak poprawnie zakończyć przemówienie. Możesz przyjąć metodę przechodzenia od lżejszych rzeczy do stopniowego wchodzenia w trudniejsze tematy i omawiania pytań, które zaczynają się od pytań ogólnych, a kończą szczegółami. Nic nie jest tak cenne, jak ostateczna konkluzja. Wyraźnie wskaż przemówienie i polegaj na nim, dla słuchacza musi być satysfakcjonującym zakończeniem dla odbiorców

Sztuka prezentacji a Język ciała

Przygotowanie prezentacji i ćwiczenie powinno zająć najwięcej czasu. Zapoznanie się z tematem poprzez powtórzeniesztuka prezentacji przemówienia zaznajomi Cię z tematem i nabierze pewności co do tego, co przedstawiciel chce przekazać. Dlatego tak ważna jest mowa ciała. Postawa i głos powinny tworzyć spójną całość z mową.

Drżenie rąk, szybka mowa i oddychanie mogą poważnie wpłynąć na jakość prezentacji. W takim przypadku możesz skorzystać z długopisu lub notatnika, a trzymając go w dłoni podczas prezentacji, możesz skutecznie odwrócić uwagę od drżących dłoni. Częstym błędem jest nadmierne skupianie się mówcy na sobie, czyli na tym, co mówi i jak kontrolować presję. Może to mieć negatywny wpływ, ponieważ publiczność nie jest zainteresowana tematyką prezentacji. Dlatego tak ważne jest, aby prezenter zawsze miał kontrolę nad tym, co się w nim dzieje. Odbiorcy, jak się czują i jak postrzegają dostarczone informacje.

 

Jeśli ważne informacje, które chcesz przekazać, nie są prawidłowo skonfigurowane, może to spowodować, że prezentacja nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Niestety oprócz ciekawych treści ważna jest również forma prezentowania. Jeśli ułożysz treść tak, aby była jak najbrzydsza i nie masz pojęcia, co do treści, nawet najcenniejsze slajdy nie zrobiąsztuka prezentacji odpowiedniego wrażenia.

Czasami tak bardzo zależy Ci na graficznym doskonaleniu prezentacji, że zaczynasz ją nadużywać. Dodajesz różne ikony do pokazu slajdów, mieszasz kolory, używasz zdjęć i wielu czcionek chcesz, żeby było ciekawie, ale stracisz spójność. Każdy slajd jest inny, a prezentacja nie zawiera motywów. Jeśli widza ciągle zaskakują nowe pomysły, to męczy się prawie tak samo, jak każdy slajd. Pamiętaj, aby powtarzać pewne elementy w całej prezentacji i upewnić się, że występują wspólne wzorce charakterystyczne dla punktów, paski w rogach, zdjęcia w podobnym stylu lub inne funkcje rozpoznawania wizualnego.

Powiązane artykuły