Home Life Style Praca hybrydowa na czym polega ten model pracy

Praca hybrydowa na czym polega ten model pracy

by Agata Kubiak
praca hybrydowa

Praca hybrydowa, na czym polega ten model pracy. Poznaj rewolucyjny styl pracy.

Praca hybrydowa. Sytuacja pandemiczna wymusiła na przedsiębiorstwach i instytucjach zmiany w podejściu do wykonywania obowiązków. Nim tajemniczy wirus z Wuhan przedostał się do świata zachodniego, przyzwyczajeni byliśmy do klasycznych form realizacji zadań powierzanych nam w ramach swych organizacji. Narastające obostrzenia wpłynęły na wypracowanie koncepcji pracy dotąd rzadko wdrażanych. Część pracowników przerzuciła się na pracę zdalną, część w dalszym ciągu wykonuje swe obowiązki stacjonarnie i coraz śmielej mówi się o modelu hybrydowym. Czym różni się on od pozostałych modeli pracy? Na czym polega model hybrydowy? Zostań tu przez chwilkę, a poznasz odpowiedzi na te pytania.

 

Stacjonarna forma pracy

 

Wszyscy przyzwyczailiśmy się do pojawiania się w miejscu pracy o określonej porze i wykonywania obowiązków pracowniczych w określonych ramach czasowych. Ten styl pracy nosi nazwę modelu stacjonarnego. Do niedawna był on powszechny i obowiązywał niemal wszędzie. Model stacjonarny cechuje się dwoma elementami charakterystycznymi. Są to:

 • normowany czas pracy
 • narzucona przestrzeń, np. konkretna hala produkcyjna, przestrzeń biurowa i tak dalej.

Do niedawna każdy z nas był przyzwyczajony do oczekiwań w ramach tego modelu. Musieliśmy pojawić się w oddziale firmy o godz. 8 i przepracować standardowo 8 godzin, nim zwieńczyliśmy dzień roboczy. Klasyczny model pracy, zakładający pracę w 8-godzinnym systemie narzucony został stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1914 roku. Inicjatorem tych zmian była fabryka Forda. Zmiany są czymś potrzebnym i wskazanym. Czy istnieje szansa zmiany nawyków, która wpłynie pozytywnie na charakter pracy i zwiększy produktywność? Moim zdaniem tak, owszem.

praca hybrydowa

Krok pierwszy zmian. Praca zdalna

 

Pandemia zmusiła pracodawców do oddelegowania części pracowników do wykonywania obowiązków w systemie pracy zdalnej. Na czym ona polega? Czy praca zdalna jest jednolita w swej formie? Odpowiadając na drugie pytanie, nie jest. Dzieli się na tak zwany full remote, remote first oraz home office. Zdalne wykonywanie obowiązków pracowniczych charakteryzuje się tym, że pracuje się z dowolnej przestrzeni i o dowolnym czasie. Styl pracy jest uzależniony od samego pracownika. Może więc pracować z domu, restauracji czy będąc na działce. Pracodawcę interesuje jedynie efekt pracy takiego pracownika. Wymienione zostały konkretne kategorie pracy zdalnej. Warto je pokrótce scharakteryzować.

 • Full remote.

  Ta kategoria pracy zdalnej zakłada oddelegowanie wszystkich pracowników do wykonywania obowiązków w systemie pracy zdalnej. Cechuje się sporą elastycznością czasu pracy i wykonywana jest z dowolnego miejsca.

 • Remote first.

  Pod nazwą tą kryje się oddelegowanie części pracowników do realizacji zadań w systemie zdalnym. W oddziale firmy znajdują się nieliczni pracownicy.

 • Home office.

  Ten styl pracy oznacza realizację zadań w warunkach domowych. Jest to styl pracy najczęściej spotykany u freelancerów. W odróżnieniu od modelu full remote praca taka jest ujęta w widełki czasowe obowiązujące w systemie stacjonarnym. Home Office jest coraz częściej praktykowanym modelem pracy w ostatnim roku. Wpłynęła na to pandemia Sars-CoV19.

 

Model hybrydowy. Błędy poznawcze

 

Opisanie modelu stacjonarnego i zdalnego było nieodzowne, by przejść do gwoździa programu, jakim jest model hybrydowy. Wielu ludzi mylnie zakłada, że jest to styl pracy mieszanej. Sugerowanie się nazwą wyprowadza nas na manowce. Mniema się, że polega on na tym, że część pracowników danej organizacji pracuje w normowanych godzinach pracy, tak bardzo charakterystycznych dla modelu stacjonarnego, a oddelegowani do pracy zdalnej ludzie realizują zadania w modelu full remote. To błędne myślenie. Wrócimy do tego.

praca hybrydowa

Niezrozumienie modelu hybrydowego gwarantem strat

 

Model hybrydowy jest stosunkowo świeżym wynalazkiem i nie każdy wie, z czym to się je. Jak zostało zaznaczone powyżej, często mylony jest z kombinacją stylów pracy. Częstym błędem popełnianym przez kadrę kierowniczą różnych firm jest branie modelu hybrydowego za syntezę najlepszych praktyk wyrobionych przez pracę stacjonarną i model zdalny. W wyniku źle rozumianego modelu hybrydowego organizacja zalicza poważne problemy. Spadek efektywności pracy i zanik namacalnych fruktów staje się faktem. Źle pojęty model hybrydowy nie ma prawa działać. Powoduje chaos organizacyjny i spadek produktywności.

 

Model hybrydowy. Czym on tak naprawdę jest?

 

Model hybrydowy jest systemem pracy polegającym na odnalezieniu złotego środka. W przypadku hybrydy słowem kluczowym jest współpraca. Owa współpraca jest ustalana odgórnie przez zarząd organizacji. Czym jest model hybrydowy? Jest znalezieniem najlepszych, najwygodniejszych dla pracownika warunków pracy, na którą godzi się zarząd firmy. Brana pod uwagę w tym wypadku jest również efektywność, z jaką dany pracownik, pracując w stylu dla niego najwygodniejszym, realizuje powierzone mu zadania.

System pracy hybrydowej zakłada również takie same prawa, możliwości, obowiązki wynikające z zapisu umowy oraz komfort. Polega na elastyczności. W ramach przykładu, jeśli pracownik x preferuje styl pracy zdalnej i potrafi efektywnie pracować w swym domowym zaciszu, a pracownik y dobrze się czuje w obrębie biura i działa w ten sposób wydajnie to model hybrydowy umożliwia im taką pracę. Clue stanowi porozumienie między pracownikami i kadrą kierowniczą wobec określonego stylu pracy i rzetelność w realizacji powierzanych zadań. Oczywiście model hybrydowy to nie tylko najbardziej komfortowe warunki pracy dla pracownika. Jednocześnie muszą być one korzystne dla samej organizacji.

praca hybrydowa

Eksperymentowanie z modelem hybrydowym

 

Zapewne zgadujesz, że eksperymenty związane ze stylami pracy wynikają z obecnej sytuacji. Każdy kryzys wymusza adaptację do zastałych warunków gospodarczych. Nie inaczej jest w tym wypadku. Przez wiele lat praktykowano przyjęty odgórnie model stacjonarny, lecz niemożność pojawienia się w miejscu pracy w związku z nałożonym reżimem sanitarnym wymusiło ciąg zmian. Skostniałe struktury pracy odchodzą powoli do przeszłości. Pojawia się mnóstwo koncepcji na temat charakteru pracy, systemu godzinowego w skali tygodnia i tak dalej. Do roku 2020, kiedy wszyscy na własnej skórze odczuliśmy skutki globalnej pandemii, eksperymenty były domeną molochów gospodarczych, niewielkich start-upów i rewolucjonistów, którzy chcieli wpływać na otoczenie. Dziś kombinowanie stało się wyższą koniecznością.

Powiązane artykuły