Home Kobieta w biznesie Workation – co warto wiedzieć, zanim się zdecydujesz

Workation – co warto wiedzieć, zanim się zdecydujesz

by Agata Kubiak
Workation - co warto wiedzieć, zanim się zdecydujesz

Workation to połączenie słów work (praca) i vacation (wakacje), które oznacza pracę zdalną w atrakcyjnym miejscu, z dala od codziennego otoczenia.

Workation to sposób na połączenie obowiązków zawodowych z relaksem i podróżowaniem. Workation to także odpowiedź na rewolucję, jaka dokonała się w sposobie pracy w ostatnich latach, zwłaszcza w związku z pandemią COVID-19.

Rewolucja w pracy zdalnej i hybrydowej

dowolnego miejscaPraca zdalna stała się coraz bardziej popularna i dostępna dzięki rozwojowi technologii i komunikacji.

Według raportu firmy badawczej Gartner, w 2020 roku ponad 80% menedżerów planowało zwiększyć lub utrzymać liczbę pracowników zdalnych.

Praca zdalna ma wiele zalet, takich jak oszczędność czasu i pieniędzy na dojazdy, większa elastyczność i samodzielność, lepsza równowaga między życiem prywatnym a zawodowym, czy możliwość wyboru miejsca pracy.

Jednak praca zdalna ma także swoje wyzwania i ograniczenia. Pracownicy zdalni mogą czuć się izolowani, zestresowani, zmęczeni lub znudzeni rutyną.

godzinami pracyPraca zdalna może także utrudniać komunikację, współpracę i budowanie relacji zespołowych.

Dlatego wiele firm i pracowników decyduje się na model hybrydowy, który łączy pracę zdalną z pracą stacjonarną w biurze.

Praca hybrydowa daje większą swobodę i możliwość dostosowania sposobu pracy do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Praca hybrydowa jest nową rzeczywistością, która wymaga od pracodawców i pracowników dostosowania się do zmieniających się warunków i oczekiwań. Praca hybrydowa wymaga także nowych umiejętności, takich jak zarządzanie czasem, organizacja pracy, komunikacja online, czy radzenie sobie ze stresem. Praca hybrydowa stwarza także nowe możliwości, takie jak workation.

Czym jest workation

Workation to forma pracy hybrydowej, która polega na wykonywaniu obowiązków zawodowych w miejscu, które oferuje atrakcyjne warunki do odpoczynku i rekreacji.

Workation to sposób na urozmaicenie pracy zdalnej i połączenie jej z przyjemnością. Workation to także sposób na poprawę jakości życia i zwiększenie satysfakcji z pracy.połączenie pracy

Workation może mieć różne formy i czas trwania. Niektórzy pracownicy decydują się na workation na kilka dni lub tygodni, inni na kilka miesięcy lub nawet lat.

Niektórzy pracownicy wybierają workation w kraju, inni za granicą. Niektórzy pracownicy korzystają z workation indywidualnie, inni z rodziną lub znajomymi.

Niektórzy pracownicy wybierają workation w hotelach, apartamentach lub domkach letniskowych, inni w kempingach, hostelach lub domach na drzewach.

połączenie pracyWorkation może być inicjatywą indywidualną lub wspieraną przez pracodawcę. Niektóre firmy oferują swoim pracownikom możliwość workation jako formę nagrody, motywacji lub wsparcia.

Niektóre firmy organizują workation dla całych zespołów lub działów jako formę integracji, szkolenia lub rozwoju.

Niektóre firmy współpracują z agencjami turystycznymi lub platformami online, które specjalizują się w organizowaniu workation dla pracowników zdalnych.

Workation na gruncie prawnym

kodeksu pracyWorkation to stosunkowo nowy trend, który nie jest jeszcze w pełni uregulowany prawnie.

Workation wiąże się z wieloma kwestiami prawno-podatkowymi, które zależą od kraju pochodzenia i kraju docelowego pracownika, a także od czasu trwania i formy workation.

Workation może mieć wpływ na status prawny, ubezpieczenie społeczne, podatki, czy wizy pracownika.

Workation na gruncie prawnym to temat, który wymaga szczegółowej analizy i porady prawnej. Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to, jak prawidłowo zorganizować i rozliczyć workation.

Każdy przypadek jest inny i zależy od wielu czynników. Dlatego przed podjęciem decyzji o workation, warto zapoznać się z kilkoma podstawowymi kwestiami, które mogą mieć znaczenie.

 • urlopu wypoczynkowegoStatus prawny pracownika na workation. Pracownik na workation może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić własną działalność gospodarczą. Każda z tych form zatrudnienia ma swoje konsekwencje prawne i podatkowe, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym. Pracownik powinien sprawdzić, czy jego forma zatrudnienia jest zgodna z prawem obowiązującym w miejscu workation, czy wymaga dodatkowych zgód lub formalności, czy nie narusza warunków umowy z pracodawcą lub klientem.
 • Wiza pracownika na workation. Pracownik na workation może kodeksie pracypotrzebować wizy do kraju docelowego, jeśli nie jest obywatelem tego kraju lub nie korzysta z umów o ruchu bezwizowym. Wiza może być turystyczna, biznesowa lub specjalna dla pracowników zdalnych. Każda z tych wiz ma swoje warunki i ograniczenia, takie jak czas pobytu, zakres działalności, czy obowiązek rejestracji lub meldunku. Pracownik powinien sprawdzić, czy jego wiza jest odpowiednia do celu i formy workation, czy wymaga dodatkowych dokumentów lub opłat, czy nie narusza przepisów imigracyjnych.
 • Podatki pracownika na workation. Pracownik na workation może podlegać opodatkowaniu w kraju pochodzenia i w kraju docelowym, w zależności od czasu trwania workation, wysokości model pracydochodu i istnienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatki mogą być pobierane na źródle lub rozliczane rocznie. Podatki mogą być także różne dla różnych form zatrudnienia. Pracownik powinien sprawdzić, czy jego dochody są opodatkowane prawidłowo i korzystnie, czy musi składać deklaracje podatkowe w obu krajach, czy może korzystać z ulg lub zwolnień podatkowych.
 • Ubezpieczenie społeczne pracownika na workation. Pracownik na workation może podlegać ubezpieczeniu społecznemu w kraju pochodzenia i w kraju docelowym, w zależności od czasu trwania workation, rodzaju umowy o pracę i istnienia umów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie społeczne może obejmować emeryturę, chorobowe, zdrowotne, wypadkowe lub macierzyńskie. Ubezpieczenie społeczne może być opłacane przez pracownika, pracodawcę lub państwo. Pracownik powinien sprawdzić, czy jego ubezpieczenie społeczne jest wystarczające i aktualne, czy musi opłacać składki ubezpieczeniowe w obu krajach, czy ma prawo do świadczeń lub refundacji.

Workation a podatki

pełni zdalnieWorkation może mieć wpływ na obowiązki podatkowe pracownika, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym.

Workation może oznaczać zmianę miejsca zamieszkania podatkowego lub podleganie podwójnemu opodatkowaniu.

Workation może także wiązać się z koniecznością rozliczania się z dochodów uzyskanych za granicą lub korzystania z ulg i zwolnień podatkowych.

Workation a podatki zależą od wielu czynników, takich jak czas trwania workation, rodzaj umowy o pracę, wysokość dochodu, czy istnienie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania między krajami.

wzrost kreatywnościWorkation a podatki wymagają więc dokładnej analizy i obliczeń, aby uniknąć nieprawidłowości lub nadpłaty.

Workation a podatki mogą być skomplikowane i zróżnicowane w zależności od przypadku.

Ubezpieczenia społeczne na workation

Workation może mieć wpływ na ubezpieczenie społeczne pracownika, zarówno w kraju pochodzenia, jak i w kraju docelowym.

Workation może oznaczać zmianę systemu ubezpieczeń społecznych lub utratę niektórych świadczeń lub praw.

godziny pracyWorkation może także wiązać się z koniecznością opłacania składek ubezpieczeniowych w obu krajach lub korzystania z ubezpieczeń prywatnych.

Ubezpieczenia społeczne na workation zależą od wielu czynników, takich jak czas trwania workation, rodzaj umowy o pracę, wysokość wynagrodzenia, czy istnienie umów o koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych między krajami.

Ubezpieczenia społeczne na workation wymagają więc dokładnej weryfikacji i aktualizacji, aby zapewnić sobie odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo. Ubezpieczenia społeczne na workation mogą być skomplikowane i zróżnicowane w zależności od przypadku.

Jakie wady i zalety ma workation?

Workation ma wiele zalet, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Workation może przynieść takie korzyści jak:

 • miejsce zamieszkania poprawa zdrowia fizycznego i psychicznego pracownika dzięki zmianie otoczenia, redukcji stresu i lepszemu odpoczynkowi
 • poprawa wydajności i kreatywności pracownika dzięki inspiracji nowymi doświadczeniami, ludźmi i kulturami
 • poprawa motywacji i lojalności pracownika dzięki większej swobodzie i elastyczności
 • poprawa jakości życia i satysfakcji z pracy pracownika dzięki możliwości realizacji pasji i marzeń
 • poprawa wizerunku i reputacji pracodawcy dzięki promowaniu nowoczesnej i elastycznej kultury organizacyjnej
 • poprawa rekrutacji i retencji pracowników dzięki zwiększeniu atrakcyjności oferty pracy
 • poprawa efektywności i oszczędności pracodawcy dzięki redukcji kosztów związanych z utrzymaniem biura, sprzętu i podróży służbowych

Workation ma także wiele wad, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Workation może wiązać się z takimi problemami jak:

 • dowolnego miejsca na świecieutrudniona komunikacja i współpraca między pracownikami zdalnymi i stacjonarnymi
 • utrudnione zarządzanie i kontrola pracy zdalnej przez pracodawcę
 • utrudnione pogodzenie obowiązków zawodowych i osobistych przez pracownika
 • utrudnione dostosowanie się do różnych stref czasowych, warunków klimatycznych i kulturowych przez pracownika
 • utrudnione zapewnienie odpowiedniego sprzętu, łącza internetowego i bezpieczeństwa danych przez pracownika
 • utrudnione rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie warunków pracy i dochodzenie praw przez pracownika

Workation to ciekawa i innowacyjna forma pracy hybrydowej, która może być korzystna dla wielu osób. Workation to także wyzwanie i ryzyko, które wymaga odpowiedzialności i przygotowania. Workation to nie tylko praca, ale także styl życia, który nie pasuje do każdego. Workation to decyzja, którą należy podjąć świadomie i rozważnie.

Powiązane artykuły