Home Life Style Nauka hybrydowa co to jest, na czym polega?

Nauka hybrydowa co to jest, na czym polega?

by Agata Kubiak
Nauka hybrydowa

Nauka hybrydowa jest jednym ze sposobów walki z pandemią koronawirusa w szkołach, przedszkolach i na uczelniach. Często jest wyborem dyrektorów, którzy chcą zadbać o prawidłowe kształcenie nowych pokoleń, a jednocześnie obecna sytuacja nie pozwala im na przeprowadzenie zajęć w całości zdalnych. Może być również wprowadzana przy rosnącej liczbie zakażeń koronawirusem w szkole dla całej danej placówki. 

Kiedy i gdzie obowiązuje nauczanie hybrydowe?

Decyzje o wprowadzeniu nauczania hybrydowego w danej placówce podejmuje dyrektor szkoły lub przedszkola po uzyskaniu zgody od inspektoratu sanitarnego danego powiatu. Nauczanie hybrydowe może dotyczyć danej grupy, oddziału,nauczanie hybrydowe klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły. Może również obejmować zarówno wszystkie, jak i część prowadzonych zajęć.

Najczęściej jest ona wprowadzana po wykryciu zakażenia koronawirusem u któregoś z uczniów na czas kwarantanny, czyli ok. jednego tygodnia, jednak istnieją przypadki, w którym szkoły przechodzą na hybrydowy lub zdalny sposób nauczania na dłuższy okres czasu. Obecnie nauczanie hybrydowe lub zdalne obowiązuje w ok. 3-4% wszystkich szkół z danego okresu edukacyjnego.

Nauka hybrydowa: na czym polega?

Nauka hybrydowa polega na mieszanym trybie nauki — część zajęć odbywa się w szkole wraz z nauczycielem, a część polega na pracy w domu z pomocą materiałów elektronicznych. Wychowawca powinien pozostawać w kontakcie z uczniami irodziców uczniów rodzicami, a także na bieżąco obserwować realizację obowiązku szkolnego przez uczniów. Odbywa się to za pomocą sprawdzenia obecności na lekcjach, zarówno tych stacjonarnych, jak i zdalnych.

W przypadku nieobecności ustalane są powody zdarzenia, szczególnie jeśli zdarzyła się ona na zajęciach w domu. Ustalany jest również poziom zaangażowania uczniów i ich aktywność na zajęciach, warto jest również pomagać przy rozwiązywaniu bieżących problemów, szczególnie przy realizowaniu programu nauczania.nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

Wychowawca ma także obowiązek realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, którego tematyka zależy od pojawiających się problemów, które są związane z obecną sytuacją na świecie oraz zdalnym nauczaniem.

Ważne jest zapewnienie możliwości konsultacji, zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców. Przy zajęciach hybrydowych, nauczyciele mają obowiązek monitorować postępy w nauce poczynione przez uczniów, a sposoby i warunki weryfikacjinauczanie hybrydowe wiedzy są ustalane w sposobach sprawdzania wiedzy z poszczególnych przedmiotów.

Do tego celu można wykorzystać testy, quizy, poleceń, prac do samodzielnego wykonania umieszczonych na szkolnej platformie edukacyjnej czy w postaci samodzielnej, udokumentowanej w inny sposób pracy w domu. Należy również uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów, ich kompetencje informatyczne oraz dostępność sprzętu.

Kiedy i gdzie została wprowadzona nauka hybrydowa?

sposoby monitorowania postępów uczniówNauka hybrydowa została wprowadzona jako możliwość przeprowadzania zajęć już w roku 2020. Pandemia koronawirusa uniemożliwiła szkołom w całym kraju funkcjonowanie w trybie stacjonarnym, przez dłuższy czas obowiązywała nauka zdalna. Pierwsi do szkół wróciły klasy I-III szkoły podstawowej, a także uczniowie najstarszych roczników, które przygotowywały się do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego.

Nauka hybrydowa: kiedy i gdzie zostanie wprowadzona?

Nauka hybrydowa jest wprowadzana najczęściej w szkołach, w których duża ilośc uczniów wykazała pozytywny test nauczniów wykonania określonych poleceń obecność koronawirusa, jednak niekoniecznie w danej klasie czy grupie. Zwykle jest wprowadzana na okres kwarantanny pozytywnych uczniów, czyli na okres tygodnia lub na dłuższy czas, gdy rośnie liczba zakażeń koronawirusem w szkołach.

Powrót do szkół: HARMONOGRAM

Harmonogram służy w celu wyznaczenia terminów nauki zdalnej oraz nauki stacjonarnej przy hybrydowym trybie nauczania. Polega na obowiązek monitorować postępy uczniówustaleniu konkretnych dat, w którym uczniowie na zmianę przychodzą do szkoły. Najczęściej stosuje się system tygodniowy — przez jeden tydzień uczniowie mają lekcje w szkole, a przez następny — lekcje zdalne.

Należy przestrzegać, by podczas nauczania hybrydowego w szkole nie przebywało więcej, niż 50% uczniów, a na nauce zdalnej znajduje się w tym samym czasie ponad 50% wszystkich osób uczęszczających do danej placówki.

Nauka hybrydowa: co to jest?

materiałach elektronicznych zapewnionychNauka hybrydowa jest również nazywana półzdalnym lub mieszaniem trybem nauki. Polega na podzieleniu zajęć, które wcześniej odbywały się w całości w szkołach na dwie połowy — część zajęć odbywa się pod okiem nauczyciela stacjonarnie w szkole, część z nich przeprowadzana jest za pośrednictwem różnych komunikatorów masowych w trybie zdalnym.

organizacji zajęć stacjonarnych turami

Przy nauczaniu hybrydowym w szkole nie może być więcej, niż 50% wszystkich uczęszczających do niej uczniów, a lekcje zdalne musi mieć co najmniej 50% uczniów.

Niezbędne jest wprowadzenie harmonogramu zajęć, by było możliwe przeprowadzenie zarówno zajęć zdalnych, jak i stacjonarnych. Najważniejsze jest, by każdy uczeń miał możliwość równomiernego i naprzemiennego realizowania zaplanowanych zajęć.

Powiązane artykuły