Home Zdrowie Detoks alkoholowy Kraków – oczyszczenie organizmu

Detoks alkoholowy Kraków – oczyszczenie organizmu

by Agata Kubiak
Detoks alkoholowy Kraków

Dla osób zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu odtruwanie alkoholowe to jedyna możliwość, aby zaprzestać picia na określony czas lub w idealnych warunkach na całkowite pozostanie w trzeźwości. Odtruwanie alkoholowe ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno – elektrolitowej.

 

 

Odtruwanie alkoholowe jako metoda na zaprzestanie nadmiernego spożywania alkoholu

Należy podkreślić, że detoks nie jest formą leczenia choroby alkoholowej ani samodzielną metodą terapii leczenia uzależnień. Odtruwanie organizmu jest pomocne w zachowaniu trzeźwości podczas procesu leczenia, a także często to jedyna metoda na przerwanie ciągu alkoholowego. Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach negatywnie wpływa na funkcjonowanie organizmu. Nadmiernie usuwa z organizmu minerały i wodę, źle wpływa na funkcjonowanie nerek, wątroby czy układu odpornościowego. Osoby pijące alkohol problemowo w zaawansowanym stadium choroby alkoholowej bardzo często wpadają w tak zwane ciągi alkoholowe, które charakteryzują się regularnym spożywaniem alkoholu przez określony czas. Sprawia to nagromadzenie się toksyn w organizmie jednostki. Często jedynym sposobem na zaprzestanie picia i oczyszczenie organizmu z toksyn oraz substancji szkodliwych jest poddanie się odtruwaniu alkoholowemu. W wielu placówkach, aby móc rozpocząć terapię leczenia uzależnień niezbędne jest poddanie się jednostki procesowi odtruwania organizmu.

Należy pamiętać, że organizm przyzwyczaja się do spożywanego alkoholu. Co więcej po pewnym czasie sam się go domaga. Dlatego nagłe przerwanie spożywania substancji wysokoprocentowych powoduje złe samopoczucie jednostki. Zaleca się, aby odtruwanie alkoholowe u osób uzależnionych od alkoholu zostało przeprowadzone w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach szpitalnych pod okiem doświadczonych specjalistów. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi oraz szybko reagować w przypadku wystąpienia poważnych objawów odstawienia alkoholu lub zagrożenia życia pacjenta.

Prawidłowo przeprowadzone odtruwanie organizmu polepsza kondycję fizyczną pacjenta oraz jego ogólny stan zdrowia.

Odtruwanie alkoholowe – nieoceniona rola specjalistów

Odtruwanie alkoholowe powinno odbywać się w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach pod czujnym okiem specjalistów. To lekarz decyduje o podjętym leczeniu oraz o długości trwania detoksu. Okres odtruwania organizmu jest zależny od stopnia zatrucia alkoholowego. Im więcej nagromadzonych toksyn w organizmie, tym dłuższy czas odtruwania organizmu. Lekarz przyjmujący pacjenta na odtruwanie alkoholowe bada pacjenta, przeprowadza wywiad oraz zleca niezbędne badania diagnostyczne. Wszystko po to, aby ocenić ogólny stan zdrowia jednostki, stopień rozwoju choroby alkoholowej, wyniszczenie organizmu, działania niepożądane oraz poziom zatrucia alkoholowego. Bardzo cenną informacją jest również dla lekarza fakt, czy jednostka spożywała wyłącznie alkohol pochodzący z legalnych źródeł, czy być może zdarzyło jej się spożywać alkohol niewiadomego pochodzenia. Specjalista może zlecić badania diagnostyczne takie jak morfologia, oznaczenie witaminy B1, potasu, magnezu, czy zdjęcie RTG. Podczas odtruwania organizmu pacjent przechodzi bardzo trudne chwile oraz doświadcza nieprzyjemnych dolegliwości. Nieoceniona jest wtedy rola psychologa, który może wesprzeć pacjenta w trudnych chwilach, zadbać o jego stan emocjonalny, pomóc poradzić sobie ze stanami lękowymi czy depresyjnymi oraz wyposażyć pacjenta w wiedzę na temat możliwości podjęcia leczenia choroby alkoholowej.

Lekarz widząc ciężki przebieg procesu odtruwania alkoholowego może zlecić przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych. Specjalista może również zdecydować o skierowaniu pacjenta na oddział leczenie abstynencyjnego zespołu alkoholowego.

 

Główne cele odtruwania alkoholowego

Głównym celem odtruwania organizmu jest oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych oraz przywrócenie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno – elektrolitowej. Kolejnym ważnym aspektem jest przywrócenie prawidłowego funkcjonowania organizmu i narządów, które szczególnie narażone są na szkodliwe działanie alkoholu (wątroba, nerki). Konsekwencją podjęcia tych działań jest poprawa stanu zdrowia, a czasem i ratunek zagrożonego życia. Odtruwanie organizmu to czasem jedyny sposób na przerwanie ciągu alkoholowego i wytrzeźwienie jednostki. W momencie osiągnięcia stanu trzeźwości jednostka może docenić swój wysiłek i podjąć decyzję o nie powracaniu do spożywania alkoholu. Może to zmotywować jednostkę do podjęcia leczenia terapii uzależnień. Podczas procesu odtruwania alkoholowego, w organizmie jednostki uzupełniane są niedobory wody, minerałów, witamin i elektrolitów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

 

Odtruwanie alkoholowe czy warto je odbyć?

Choroba alkoholowa sprawia, że jednostka nie jest w stanie samodzielnie podjąć decyzji o zaprzestaniu spożywania alkoholu i wytrwaniu w tym postanowieniu. Osoba uzależniona odczuwa silny przymus ciągłego spożywania alkoholu oraz niedopuszczania do sytuacji, w której odczuwa skutki niepicia. Dlatego osoby pijące alkohol problemowo wymagają szczególnej opieki podczas procesu odtruwania organizmu. Osoba uzależniona nie jest w stanie poradzić sobie sama z objawami głodu alkoholowego lub abstynencyjnego zespołu alkoholowego. Co więcej odstawienie alkoholu u osoby uzależnionej może powodować objawy zagrażające jej zdrowiu a nawet i życiu, dlatego detoks alkoholowy Kraków powinien odbywać się pod czujnym okiem doświadczonych specjalistów, którzy szybko i skutecznie są w stanie pomóc pacjentowi. Detoks przywraca prawidłowe funkcjonowanie organizmu, a także przywraca jego prawidłową gospodarkę wodno – elektrolitową.

 

Odtruwanie alkoholowe – jak to wygląda?

Spożywanie alkoholu w nadmiernych ilościach przez dlugi i regularny czas sprawia, że w organizmie zachodzą pewne zmiany metaboliczne, które powodują przykre konsekwencje po odstawieniu alkoholu. Nieprzyjemne objawy, które występują po zaprzestaniu spożywania alkoholu nazywamy alkoholowym zespołem abstynencyjnym. Objawia się on między innymi:

 • wymiotami
 • nudnościami
 • drżeniem mięśni
 • zawrotami głowy
 • bólami głowy
 • bólami mięśni
 • biegunką
 • dusznościami
 • problemami ze snem
 • stanami lękowymi
 • obniżeniem nastroju
 • zaburzeniami rytmu serca
 • rozdrażnieniem
 • pobudzeniem
 • omamami
 • skokami ciśnienia

Aby złagodzić występowanie nieprzyjemnych objawów i zapewnić bezpieczeństwo osobie uzależnionej zaleca się, aby odtruwanie organizmu zachodziło w kontrolowanych warunkach szpitalnych pod okiem specjalisty.

 

Odtruwanie alkoholowe pacjenta polega na postawieniu diagnozy oraz kontroli stanu zdrowia pacjenta. Przywróceniu prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno – elektrolitowej. Detoks to przede wszystkim oczyszczenie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych a także poprawa ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Podczas odtruwania alkoholowego zostaje również wyrównany poziom, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, elementów takich jak magnez, sód czy potas.

Powiązane artykuły