Home Fitness Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków

Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków

by Agata Kubiak

Nawyki żywieniowe Polaków. Aż 44% Polaków przytyło na home office. Najwięcej, 39% między 4 a 6 kg. 31% respondentów badania pracując w pandemii, przyznało, że zajadało stres. Blisko połowa ankietowanych, którzy zauważyli, że przytyli zadeklarowała, że w porównaniu z okresem przed zmianą trybu pracy, odżywiają się gorzej. 46% Polaków chciałoby otrzymać wsparcie od pracodawcy w postaci przeniesienia wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu. To wnioski z raportu przygotowanego przez firmę Dailyfruits na podstawie badania sondażowego „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”.

Nawyki żywieniowe Polaków

Celem badania zrealizowanego przez Dailyfruits była analiza zmian nawyków żywieniowych Polaków pracujących zdalnie od marca 2020 do stycznia 2021 oraz zbadanie wpływu home office na potrzeby pracowników. Respondenci, z których blisko ¾ pracowało w domu więcej niż 50% czasu w okresie pandemii, zostali zapytani o spożycie różnych grup produktów, oceny jakości swojej diety i samopoczucie. W badaniu pojawiły się także pytania m.in. czego najbardziej brakuje pracownikom po przejściu z pracy biurowej na home office? I jak mógłby wesprzeć ich pracodawca?

Wzrost wagi a samopoczucie na home office

Aż 56% respondentów deklarujących negatywne odczucia związane z pracą zdalną, jak przygnębienie, frustrację czy stres, zauważyło u siebie przyrost masy ciała. Osoby, które deklarowały gorsze samopoczucie częściej niż inne miały gorszą jakość diety. Zaobserwowaliśmy również, że u tych osób przyrost masy ciała był większy. Wśród osób deklarujących przyrost masy ciała łączna liczba pracowników, którzy odżywiają się gorzej lub tak samo jak wcześniej to 70%. A należy pamiętać, że „tak samo” może oznaczać powielanie tych samych błędów żywieniowych, które były popełniane przed przejściem na pracę zdalną.

Jak pokazały wyniki badania „Wpływ pracy zdalnej na nawyki żywieniowe Polaków”, 37%  respondentów deklarujących, że ich waga w okresie pracy zdalnej wzrosła, wskazało przedział między 1 kg a 3 kg. O 2% więcej ankietowanych wskazało przedział między 4 a 6 kg. Co czwarty pracownik deklarujący większą wagę, wskazał wartość powyżej 7 kg, a aż 13% 10 kg lub więcej.

W naszym badaniu widać wyraźną korelację między samopoczuciem pracownika na home office a jego odżywianiem. Badanie ujawniło, że  u osób odczuwających podczas pracy zdalnej negatywne emocje, jak przygnębienie czy samotność, masa ciała zwiększała się znacznie częściej niż u pozostałych. To pokazuje, jak ważne jest wsparcie pracodawcy w zadbaniu o kondycję psychiczną pracowników, aby czuli zainteresowanie z jego strony i przynależność do organizacji. Przykładem takich działań może być wysłanie pracownikom pakietów odpornościowych na home office, czyli paczek z owocami i innymi zdrowymi przekąskami. – mówi Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

Niezaspokojone potrzeby pracowników na home office

Pracownikom w pracy zdalnej brakuje benefitów z biura, jak zadeklarowało aż 46% respondentów badania. Chcieliby korzystać z nich na home office. Wśród niezaspokojonych potrzeb w pracy zdalnej znalazły się: brak ergonomicznego miejsca pracy – 58% wskazań, brak sprzętu biurowego takiego jak skaner czy drukarka – 52% odpowiedzi oraz brak dostępu do świeżych warzyw, owoców i innych produktów żywnościowych – 32% odpowiedzi. Fakt, że co trzeci Polak odczuł brak dostępności zdrowego jedzenia w swoim otoczeniu świadczy o tym, że dla wielu osób żywność w miejscu pracy zapewniana przez pracodawcę, na przykład w formie owocowych czwartków, naprawdę pełniła istotną rolę.

Przeniesienie się z biura do domu na długi czas sprawiło, że pracownikom zaczęło brakować wielu elementów, do których byli przyzwyczajeni w organizacji. Aż 85% respondentów podkreśliło, że są to bezpośrednie spotkania ze swoimi współpracownikami, 78% wskazało na spotkania przy kawie, a 68% na atmosferę biura. To pokazuje, jak ważne dla pracowników są kontakty międzyludzkie.

nawyki żywieniowe

Wyniki naszego badania powinny zwrócić uwagę pracodawców na realne potrzeby pracowników na home office. Aż 46% respondentów wskazało jako najpilniejszą potrzebę przeniesienie wybranych benefitów z przestrzeni biurowej do domu, na przykład regularnych dostaw warzyw i owoców. Dla wielu respondentów ważna także była możliwość spotkań online ze specjalistami – na przykład z dietetykiem, psychologiem czy trenerem personalnym. – komentuje Magdalena Kartasińska, dietetyk kliniczny i kierownik działu dietetycznego Dailyfruits.

nawyki żywieniowe Polaków

Raport Dailyfruits pokazał nie tylko jak praca zdalna wpłynęła na kondycję fizyczną i psychiczną Polaków, jak zmieniły się ich nawyki żywieniowe na home office, ale także jak zmieniło się postrzeganie samych potrzeb pracowników. Dla pracodawców powinien być to czytelny sygnał, że myśląc o efektywności i dobrostanie pracowników, powinni zaproponować benefity dopasowane do bieżących, prawdziwych potrzeb zatrudnionych. Sfera prywatna i zawodowa w pandemicznej rzeczywistości, przenikają się jak nigdy dotąd, a dobre samopoczucie, zdrowie i satysfakcja pracowników mają realny wpływ na rezultaty biznesowe.

 

nawyki żywieniowe
szczepienia

Powiązane artykuły