Home Life Style Jak odmawiać różaniec? Modlitwa krok po kroku

Jak odmawiać różaniec? Modlitwa krok po kroku

by Agata Kubiak
różaniec

Różaniec – wszystkie jego tajemnice

Nazwa modlitwy różańcowej wywodzi się od łacińskiego słowa rosarium  oznaczającego ogród różany. Ten rodzaj modlitwy kultywowany jest już od czasów średniowiecza i mimo, że w Piśmie Świętym nie ma o niej konkretnej wzmianki, to elementy składowe różańca opierają się na modlitwach zawartych na jego kartach.

Jak odmawiać różaniec — wstęp do modlitwy 

Różaniec krok po kroku

Modlitwę różańcową odmawia się przy pomocy różańca. Najczęściej występuje on pod postacią szeregu koralikówducha świętego nawleczonych na nitkę lub żyłkę, wykonanych z drewna, tworzywa sztucznego  lub metalu.

Mają one charakter pętli zakończonej krzyżem.  Odpowiadają one kolejności odmawianych modlitw oraz częstotliwości ich powtarzania. Spotkać można również różaniec w formie pierścionka z dziesięcioma  wypustkami i krzyżem.

Celem modlitwy różańcowej są rozważania na temat życia i męczeńskiej śmierci Jezusa Chrystusa. Podstawą do rozważań są tzw. tajemnice różańcowe, określane niekiedy streszczeniem Ewangelii.

 Do modlitw składowych różańca zaliczają się: Wierzę  w Boga, Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu, O mój Jezu, Pod Twoją Obronę.

Jak odmawiać różaniec — kolejność

Różaniec odmawiamy w następujący sposób:

 W pierwszej kolejności należy wykonać znak krzyża przy jednoczesnym wypowiedzeniu słów  W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen.

Modlitwa Wierzę w Boga :

Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, który

tajemnice różańca

tajemnice różańca

się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

Modlitwa Ojcze Nasz:

  Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszeni, ale nas zbaw ode Złego. Amen.zesłanie ducha świętego

Trzykrotne powtórzenie modlitwy Zdrowaś Maryjo:

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

O mój Jezu:

 O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

odmawiać różaniec

odmawiać różaniec

5. Tu wypowiadamy Tajemnicę Różańca Świętego, dodatkowo można ją rozważyć samemu lub pomóc sobie gotowymi tekstami dostępnymi. A następnie: 1 x Ojcze Nasz, 10x Zdrowaś Maryjo, 1 Chwała Ojcu, 1xO mój Jezu. W ten sposób odmawiamy pozostałe tajemnice.

Po rozważeniu wszystkich tajemnic odmawiamy modlitwę Pod Twoją Obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Modlitwę różańcową kończymy znakiem krzyża (tak jak na początku)

Części i tajemnice różańca

Podstawą modlitwy różańcowej są rozważania związane z życiem, działalnością i męczeńską śmiercią Jezusa Chrystusa. Pomóc w tym mają Tajemnice Różańca. Jest ich łącznie 20 i zostały podzielone na 4 części. Tajemnice Radosne, Tajemnice Bolesne, Tajemnice Chwalebne i Tajemnice Światła.

Trzy tajemnice różańca, czyli radosne, bolesne i chwalebne zostały zatwierdzone oficjalnie przez św. Piusa V w XVI wieku. Dodanie Tajemnic Światła zaproponował Papież Jan Paweł II w 2002 r. Miały one stanowić uzupełnienie swego rodzaju luki w życiu Jezusa, która powstała między ostatnią Tajemnicą Radosną, a pierwszą Tajemnicą Bolesną.

Kolejność Tajemnic Różańcowych prezentuje się następująco :

Tajemnice Różańca Świętego:

Tajemnice radosne:

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety
 • Narodzenie Pana Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła:

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
 • Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
 • Przemienienie Pańskie na górze Tabor
 • Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne:

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie Jezusa
 • Droga krzyżowa
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne:

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • Zesłanie Ducha Świętego
 • Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

W jaki dni odmawiać różaniec

Tajemnice Różańca przypisane są do konkretnych dni i prezentuje się to następująco:

 • Tajemnice Radosne – poniedziałek i sobota
 • Tajemnice Światła – czwartek
 • Tajemnice Bolesne – wtorek i piątek
 • Tajemnice Chwalebne – środa i niedziela

Rozważania różańcowe

Tajemnice Radosne

 • Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie – Nasza wiara opiera się na wolnej woli. Sami decydujemy o posłuszeństwie wobec Boga. Maryja też zdecydowała sama. Nie musiała przyjmować boskiego planu, ale zaufała Mu całkowicie i narażając się na ośmieszenie w pełni oddała się Bogu. A czy Twoje zaufanie do Boga jest równie silne?
 • Nawiedzenie świętej Elżbiety – Dzielenie się swoją radością powoduje niejako jej namnażanie. Tak samo jest z naszą wiara. Opowiadanie o niej innym jest idealnym sposobem, by rozszerzyć ja na cały świat. Jesteś gotowy na podzielenie się swoją wiarą?
 • Narodzenie Pana Jezusa – Kiedy Maryja była bliska porodu, drzwi do wszystkich domów zostały przed nią zamknięte. Nie pozwólmy sobie na zamknięcie serca przed Bogiem. Otwarcie się na Jego łaski może być najpiękniejszym prezentem jaki możemy sobie ofiarować. Jesteś na niego gotowy?
 • Ofiarowanie Jezusa w Świątyni – oddanie czegoś co jest nam niepotrzebne nie wiąże się z żadną stratą. Czy myślałeś kiedyś, co musiała czuć Maryja ofiarowując swoje jedyne dziecko Bogu? Czy Twoja wiara jest na tyle silna, by poświęcić dla niej to, co kochasz najbardziej?
 • Odnalezienie Jezusa w Świątyni  – Kiedy zgubimy coś cennego, nieraz jesteśmy w stanie stanąć na głowie, by to odzyskać. Zastanawiałeś się kiedyś co jesteś w stanie przeżyć, by odnaleźć Boga? Czy podejmiesz kolejną próbę, jeśli pierwsza zakończy się niepowodzeniem?

Tajemnice Światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie – chrzest jest najważniejszym sakramentem w życiu Chrześcijanina. Czyni go w końcu Dzieckiem Bożym i wprowadza do chrześcijańskiej wspólnoty. Podczas swojego chrztu, Jezus usłyszał, że jest umiłowanym Synem Boga. Czy Ty też zdajesz sobie sprawę z tego, że Bóg kocha Cię tak jak rodzic swoje dziecko?
 • Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej – wesele jest wydarzeniem, które pozwala na obnoszenie się ze swoją radością wśród gości. Mimo, że para młoda nie znała Jezusa pozwoliła mu uczestniczyć  w tak ważnym dla siebie dniu. Czy Ty jesteś gotowy na otwarcie się przed Jezusem?
 • Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia – Jezus jest nauczycielem całej ludzkości. Nie liczy się dla niego wiek, płeć ani rasa. Kocha wszystkich taką samą miłością i wszystkim napotkanym ludziom przekazuje takie same wartości. Jesteś gotowy je przyjąć i żyć według ich zasad?
 • Przemienienie Pańskie na Górze Tabor – zmiany wewnętrzne są widoczne gołym okiem. Mijają lata Twojego życia, a Tobie przybywa zmarszczek i siwych włosów. Ale to co dzieje się w Twoim wnętrzu nie jest tak oczywiste, a dotarcie na szczyt wiary może być trudną i męczącą podróżą. Jesteś gotowy zrobić pierwszy krok?
 •  Ustanowienie Eucharystii – Jezus ofiarowuje swoje ciało wszystkim uczniom. Wie, że Judasz go zdradzi, Piotr się go wyprze, a Tomasz nie uwierzy w Jego ponowne przyjście. Mimo to nie jest ani zły, ani obrażony. Dzieli się tym co ma najcenniejsze – samym sobą. A czy Ty byłbyś w stanie ofiarować siebie tym, których uważasz za wrogów?

Tajemnice Bolesne

 • Modlitwa Jezusa w Ogrójcu – Jezus w pełni zaufał swojemu Ojcu. Wiedział, jakie cierpienia na niego spadną, ale z wielkiej miłości do ludzi umarł na krzyżu za nasze grzechy. Jak silna jest Twoja wiara? Czy będziesz bronił nawet w obliczu cierpienia?
 • Biczowanie Jezusa – cierpienie nie jest niczym przyjemnym. Nikt nie lubi go doświadczać. Jezus swoje cierpienie w pełni powierzył Bogu. Wierzył, że z Jego pomocą jest w stanie przetrwać wszystko. Czy Ty nadal wierzysz Bogu mimo przeciwności losu?
 • Cierniem Ukoronowanie Jezusa Chrystusa – Rzymscy żołnierze okrutnie zadrwili z Jezusa w obliczu jego śmierci. Ubrali go w cierniową koronę i zaczęli z niego szydzić. Twarz Jezusa pełna potu, kurzu i krwi nie wyglądała jak twarz króla. Czy jesteś w stanie uznać Jezusa jako Króla Królestwa Bożego bez względu na to jak wygląda?
 • Droga Krzyżowa – Jezus chcąc osiągnąć Królestwo Boże dla ludzkiego zbawienia był w stanie nie cofnąć się przed niczym. Przeżył upadki, upokorzenia i ból. A ile Ty jesteś w stanie wycierpieć, by osiągnąć dojść do Królestwa Bożego?
 • Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa –  czasami ludziom wydaje się, że są niezniszczalni. Snują plany i marzenia nie myśląc o tym, że za chwile może ich nie być. Jezus ofiarował swoje życie w dłonie Boga w jednej chwili. Czy gdyby Bóg dziś wezwał Cię do siebie byłbyś na to gotowy?

Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa – w Piśmie Świętym otrzymujemy obietnicę zmartwychwstania. To, co czeka nas po nim zależy od naszego ziemskiego życia. Czy dokonujesz takich wyborów, które po śmierci pozwolą Ci zasiąść przy boku Boga?
 • Wniebowstąpienie Pana Jezusa – Życie zgodne z Bożymi Przykazaniami jest przepustką do życia wiecznego w niebie. Otaczanie się ziemskimi przyjemnościami jest tymczasowe. W końcu po śmierci niczego ze sobą nie zabierzemy. Czy jesteś w stanie zaprzeć się dóbr doczesnych, by cieszyć się wieczną nagrodą w niebie?
 •  Zesłanie Ducha Świętego – “ Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem” – tak mówił Jezus przebywając na ziemi. Głoszone przez niego nauki nie zawsze jednak docierały do zamkniętych umysłów uczniów. Bóg zsyła na nas łaskę Ducha Świętego, która pomaga w zrozumieniu zawiłości Bożych słów. Jesteś gotowy na Jego pomoc?
 •  Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Wniebowzięcie było dla Maryi nagrodą za poświęcenie, trud i bezgraniczne zaufanie Bogu. Niekiedy nagrody za swoją pracę oczekujemy nagrody natychmiast. Czy jesteś w stanie cierpliwie poczekać na nagrodę za swoje życie?
 • Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi –  Maryja była pospolitą dziewczyną nie wyróżniającą się niczym szczególnym. Po śmierci otrzymała przywilej bycia królową nieba i ziemi. Przyczyniła się do tego jej pokora i dobroć. Czy Twoje postępowanie jest godne niebiańskiej korony?

 

 

Powiązane artykuły