Home Kobieta w biznesie Zawody przyszłości

Zawody przyszłości

by Agata Kubiak
Zawody przyszłości

Zawody przyszłości, co będzie za kilka lat ?

Zawody przyszłości i ich pojawienie się ma nieodwracalny związek z upadkiem, zanikiem lub co najwyżej przekształceniem niektórych istniejących zawodów. Zazwyczaj nie znamy nazwy przyszłego zawodu. Łatwiej jest zdefiniować branżę, w której się pojawią, niż nazwać samą branżę Istnieje wiele czynników, które determinują powstawanie nowych zawodów.

Telekomunikacja w branży it

zawodów przyszłościW powszechnej świadomości, zwłaszcza wśród młodych ludzi, oczywistym czynnikiem jest rozwój technologiczny. Dzisiejsi nastolatkowie nie mogą uwierzyć, że kiedyś istniał świat bez telefonów komórkowych. Terminy takie jak „telegraf”, „faks” i zwykły „list” lub „pocztówka” są dla nich niemal prehistoryczne. Nazw tych mogą nauczyć się tylko z podręczników lub dzieł literackich. Dlatego pewne jest, że branża telekomunikacyjna jest obecnie uważana za jedną z najbardziej aktywnych branż i na pewno powstanie tu wiele nowych zawodów przyszłości i miejsc pracy.

Nowe technologie

Rozwój technologii niemal determinuje zmiany we wszystkich dziedzinach życia. To medycyna i cała branża IT, a także transport i handel. Nikogo dziś nie dziwi, jak np.: chirurdzy elektroniczni, którzy korzystają z dedykowanych robotów do zdalnego leczenia, czy sklepy z kasami samoobsługowymi. Zupełnie nowa dziedzina zawodowa w dziedzinie rozwoju technologii związana jest z „podbijaniem” przestrzeni. Są to nie tylko astronauci, projektanci rakiet czy eksperci od naziemnych lotów kosmicznych, ale także kosmiczni farmerzy czy obcy inżynierowie górnictwa.

Najbardziej poszukiwane kierunki związane z populacją

Kolejnym czynnikiem determinującym powstawanie nowych zawodów jest demografia. Wydłuża się średnia długość życia, wzrasta liczba osób starszych, paradoksalnie rozwój medycyny doprowadził również do wzrostu liczby osób potrzebujących opieki/pomocy (osób niepełnosprawnych). Dlatego wszystkie zawody w szeroko rozumianej branży medycznej, pielęgniarskiej i technologii medycznej będą się rozwijać i tworzyć możliwości zatrudnienia. Istnieją już zupełnie nieznane zawody, takie jak planiści końca życia czy menedżerowie śmierci cyfrowej.

Styl życia i trendy w zawodach przyszłości

Styl życia i trendy to kolejna przesłanka do tworzenia i tworzenia nowych miejsc pracy. Od kilku lat obserwuje się zainteresowanie tzw. zdrowym stylem życia. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na różnych trenerów, dietetyków i prywatnych konsultantów.

Ekologia

zawody przyszlosciRuch bez odpadów tworzy zawód projektanta śmieci, projektanta e-sportu czy rzeczywistości mieszanej (MR Journey Designer). Kariery takie jak analityk trendów rynkowych (cool hunter), influencer czy youtuber są również związane ze stylem życia. Ekologia Rozważając przyszłe kariery trudno też pominąć szeroko rozumiane czynniki ekologii i związane z nią szanse. To nie tylko ekspert ds. środowiska, biotechnolog czy ekspert ds. systemów energetyki odnawialnej (oczywiście to wciąż obiecujące zawody), ale także takie zawody jak, pielęgniarki drzew (arboryści) czy plantatorzy owadów.

Każdy nowy zawód lub dziedzina zawodowa przyczynia się do tworzenia/rozwoju nowych zawodów lub dziedzin zawodowych.

najbardziej poszukiwane zawodyDlatego chirurdzy elektroniczni czy obcy górnicy nie mogą pracować bez odpowiedniego sprzętu, więc musi być personel budowlany, robotyka, automatycy, elektronicy itp. Ktoś musi też produkować, naprawiać, serwisować, a docelowo zutylizować taki sprzęt. Jak widać, potrzebujemy ekspertów o różnym poziomie wykształcenia, umiejętności i wiedzy. Jak zaplanować swoją przyszłość zawodową?

Nowe zawody a zawód przyszłości

Planując naszą przyszłość zawodową musimy powiązać nasze zasoby (zainteresowania, skłonności, umiejętności, czynniki psychofizyczne itp.) z rynkiem pracy. Edukacja jest wciąż w drodze, więc jest to wybór edukacji.

Wdrożenie nowych technologii

Obecnie niektórzy mówią o kształceniu ustawicznym, kształceniu ustawicznym lub kształceniu ustawicznym. Szkoła lub kurs mogą nie wystarczyć, aby pozostać na rynku pracy. Zrównoważony rozwój jest obecnie integralną częścią życia zawodowego człowieka. Nie jest to nierozsądne, w dobie czwartej rewolucji przemysłowej, której obecnie doświadczamy, oprócz edukacji formalnej bardzo ważne są również umiejętności nabyte na kursach, szkoleniach, warsztatach i samokształceniu.

Co się zmienia na rynku pracy?

Zestaw kompetencji, w niedalekiej przyszłości najważniejszymi i najczęściej wymienianymi umiejętnościami pracodawców będzie dziedzina nauk precyzyjnych, a także: Umiejętność aktywnego uczenia się i dzielenia się wiedzą,

  • Potrafi pracować w zespole, ale także pracować w zróżnicowanym zespole
  • kreatywność
  • Myślenie krytyczne, ale także pozytywne
  • Umiejętności negocjacyjne
  • Otrzymuj i udzielaj konstruktywnej informacji zwrotnej
  • Umiejętność przyznania się do błędów
  • Inspirować i inspirować innych
  • Pójść na kompromis

Wymienione umiejętności to tylko przykłady umiejętności miękkich. Coraz więcej osób mówi i pisze o swoim związku z potrzebą zrozumienia technologii, a ta potrzeba nigdy wcześniej nie przenikała tak wielu dziedzin życia.

Postęp technologiczny 

przyszłość rynku pracyPoprawa mocy obliczeniowej komputerów, rozwój i automatyzacja obszaru big data prowadzą do zmian w całym przedsiębiorstwie. Dziś przy tak rozległym dostępie do Internetu i pracy zdalnej mobilność pracowników nie stanowi już problemu. Oczywiście rozwój technologiczny wymusił również rozwiązania związane z bezpieczeństwem cyfrowym, co oznacza również nowe możliwości pracy. Wartości, które są ważne dla pracowników – bieżąca praca nie jest już tylko źródłem dochodu.

Coraz bardziej liczymy, że będzie to również źródłem satysfakcji, osiągania ambitnych celów, energii i wiedzy. Formy pracy-Poza umowami o pracę i umowami zlecenia mamy coraz więcej alternatywnych form zatrudnienia, takich jak freelancerzy czy samozatrudnieni. Uwierz, że nie spędzimy 8 lub 10 godzin na pracy, wykonamy tylko niektóre zadania. W związku z tym zostaniemy nagrodzeni za wykonanie zadania zamiast czasu potrzebnego na wykonanie zadania.

Zawody przyszlosci

Oczywiście zmiana jest zwykle problemem. Możemy się martwić, czy wybrany przez nasze dzieci zawód będzie istniał za 10-20 lat. Niestety faktem jest, że coraz więcej osób (a teraz uczniów szkół podstawowych) będzie musiało zmierzyć się z faktem, że w swoim życiu nie tylko zmienią nie tylko swoje miejsce pracy, ale także karierę zawodową.

Życie oraz rynek pracy określi trendy i zawody przyszłości..

Powiązane artykuły