Home Zdrowie Nowa lista leków refundowanych – listopad 2022. Co się zmieni?

Nowa lista leków refundowanych – listopad 2022. Co się zmieni?

by Agata Kubiak
Lista leków refundowanych

sprawie wykazu refundowanych lekówKobieta trzyma w dłoni kilka blistrów z różnymi lekami. 1 listopada 2022 r. zostanie wdrożony ostatni w tym roku katalog leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych.

Do listy wprowadzono szereg zmian, zarówno w zakresie dopłat dla pacjentów, jak i nowych leków do nowych wskazań poprzez refundację lub rozszerzenie finansowania.

leczenie chorychLeki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne są wydawane ubezpieczonemu jednorazowo, nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną.

Refundowane są również leki na receptę wyprodukowane z surowców farmaceutycznych lub gotowe leki, dla których wydano administracyjną decyzję o zwrocie.

Dopóki przepisana dawka leków na receptę jest mniejsza niż minimalna dawka dla gotowego leku w postaci stałej do stosowania doustnego, są one wypłacane odbiorcom w jednym ryczałcie.

nowa lista leków refundowanychLeki i produkty spożywcze sprowadzane z zagranicy specjalnego przeznaczenia żywieniowego nie posiadają pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terenie RP, ale są niezbędne do ratowania życia lub zdrowia pacjenta, a także mogą być refundowane.

Pacjenci ubiegający się o refundację takich preparatów muszą złożyć wniosek do Ministerstwa Zdrowia.

Za co pacjenci zapłacą mniej, a co będzie droższe?

nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowegoZe względu na otrzymanie wniosku o skrócenie okresu ważności decyzji refundacyjnej lub upływ terminu ważności decyzji refundacyjnej lub odrzucenie kolejnego wniosku o refundację, niniejsze zawiadomienie nie obejmuje 50 produktów lub wskazań z poprzedniego zawiadomienia.

Aktualizacja listy refundacyjnej może wprowadzić nowe produkty i leki generyczne o udowodnionej skuteczności – odpowiedniki oryginalnego leku zawierającego tę samą substancję czynną.

Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić tańsze leki, żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz sprzęt medyczny. Refundowane produkty można kupić w aptekach posiadających umowy z NFZ.

 

Listopadowa lista leków refundowanych – co stanieje?

leczenie pacjentówOd listopada pacjenci będą płacić mniej za 445 leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz sprzętu medycznego.

Ich cena została obniżona z 0,01 zł do 452,70 zł. Największą redukcję uzyskasz dzięki wyciągowi z alergenów roztoczy kurzu Novo-Helisen Depot House.

Od listopada pacjenci zapłacą tylko 33,60 zł zamiast 486,30 zł. Kolejna zmiana wprowadzona przez nową listę refundacyjną będzie dobrą wiadomością dla kobiet z endometriozą.

uprzednim zastosowaniu hormonoterapii Lek Visanne kosztuje 62,77 zł, zamiast 90,35 zł jego cena to 27,58 zł.

Oczekuje się również poprawy niektórych preparatów na schizofrenię i chorobę afektywną dwubiegunową, nowotwory złośliwe lub chorobę Parkinsona.

Lista leków refundowanych – co droższe od listopada?

zaawansowanego raka przełykuJednocześnie projekt nie zawęża wskaźników refundacji leków w katalogu refundacyjnym. Należy jednak zauważyć, że z powodu rezygnacji z planu lekowego B.46

Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD) po niepowodzeniu terapii lekowej pierwszego rzutu lub gwałtownej progresji do ciężkich postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującego stwardnienia rozsianego (ICD) – 10 G 35 ), zgodnie z projektem komunikatu, od 1 listopada 2022 r. wszystkie substancje leczenia hormonalnegoczynne (Alemtuzumabum, Cladribinum, Fingolimodum, Natalizumabum, Ocrelizumabum) wchodzące w skład tego planu lekowego będą dostępne w ramach Planu lekowego B.29 Leczenie wielokrotnych Stwardnienie (ICD-10:G35).

W ramach projektu żadna substancja czynna nie straci środków na program lekowy.

Jednocześnie projekt nie obejmuje Afliberceptu (Eylea firmy Bayer), czyli planu leku B.70 do leczenia pacjentów z chorobami siatkówki (ICD-10: H35.3, H36.0) – obecnie obowiązująca decyzja skrócony z powodu utraty wyłączności rynkowej. Zgodnie z projektem aflibercept (produkt

Listopadowa lista leków refundowanych – co nowego?

potwierdzonym niedoborem homologicznej rekombinacjiNową substancją aktywną na liście leków refundowanych jest midazolam, nazwany w momencie wyboru dawki Buccolam.

Jest to lek w postaci roztworu do jamy ustnej pakowany w 4 ampułkostrzykawki. W cenie 3,20 zł może być stosowany w przypadkach przedłużających się ostrych napadów u niemowląt, dzieci i młodzieży (od 6 miesięcy do 18 lat).

Cena detaliczna za 100% płatności jest również ustalona na 430,95 zł, niezależnie od dawki.

zakończeniu leczenia hormonalnegoDo listy dodano nową markę atomoksetyny o nazwie Atofab 25 mg i 40 mg.

Wskazaniem do refundacji jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz współistniejące zaburzenia takie jak: tiki, zespół Tourette’a, zaburzenia lękowe lub udokumentowana nietolerancja lub niepowodzenie terapii psychostymulującej, jako część kompleksowego planu leczenia dzieci i młodzieży powyżej 6. roku życia.

Refundowany jest również Formodual, alternatywa dla dwuskładnikowego leku Fostair 200 + 6 µg na dawkę w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Drugim nowością płucną jest Ipravent Inhaler – aerozol do inhalacji zawierający bromek ipratropium. Należy wspomnieć, że na liście znajdują się już Atrodil i Atrovent N.

Buccolam – lek zawierający substancję czynną midazolam, wskazany w profilaktyce napadów padaczkowych w długotrwałych ostrych napadach padaczkowych u niemowląt, dzieci i młodzieży w wieku od 6 miesięcy do 18 lat.

obecność choroby resztkowej W oparciu o bardziej szczegółowe wskazania wprowadzono doustne podawanie, które jest alternatywą dla doodbytniczego podawania środków wyrównawczych.

Karbamazepina – oprócz zatwierdzonych wskazań lek zawierający tę substancję czynną może być stosowany w stanie popadaczkowym (przerzuty indukowane w ośrodkowym układzie nerwowym), jako leczenie wspomagające u pacjentów z rozpoznaniem raka, nerwobólów i bólu neuropatycznego w innych warunki nie określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

Usunięto jednak wskazanie do profilaktycznego podawania napadów z bezobjawowymi przerzutami do kory ruchowej.

Zmiany wprowadzone na Liście Refundacji Leków są od dawna niedostępne dla planów 75+ i Ciąża+. Rozporządzenie, które weszło w życie w listopadzie, również nie przewidywało nowych bezpłatnych leków dla seniorów. Lista leków refundowanych zostanie ponownie zaktualizowana w styczniu 2023 roku.

Powiązane artykuły